Aktualności

31.12.2012
W dniu 31 grudnia 2012 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach, dla którego Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych jest doradcą finansowym, rozstrzygnęło konkurs na organizację, gwarantowanie nabycia i obsługę niepublicznej emisji obligacji zwykłych, emitowanych w PLN, do łącznej kwoty 29,7 mln PLN. Do Spółki wpłynęły dwie oferty wiążące od banków, a jako najlepsza została wybrana oferta Nordea Bank Polska SA z najniższym rzeczywistym kosztem obsługi zadłużenia dla Spółki, wyrażonym poprzez wewnętrzną stopę zwrotu – IRR.

24.12.2012
Życzymy naszym klientom i partnerom Radosnych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Realizacji Marzeń i Pasji w Nowym Roku 2013!

Leszek Jędrych
Dyrektor Zarządzający

11.12.2012
Uprzejmie informujemy Państwa o ukazaniu się kolejnego numeru magazynu naszego partnera Forum PPP 4 (21) / 2012 Kliknij i pobierz tutaj całe wydanie.

Magazyn można zamówić i otrzymywać w wersji elektronicznej po rejestracji pod poniższym adresem: http://www.forumppp.com.pl/magazyn.php.

Od chwili wejścia w życie nowych regulacji ppp i koncesji zawarto nieco ponad 30 umów, głównie koncesyjnych. Obecnie możemy już przyjrzeć się pierwszym korzyściom z ich realizacji i ocenić skuteczność zakładanych rozwiązań. Zapraszamy do zapoznania się z projektami i rozwiązaniami prawnymi, które już wkrótce mogą zrewolucjonizować podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego na polskim rynku!

Zapraszam do lektury najnowszego numeru FORUM PPP.

Leszek Jędrych
Dyrektor Zarządzający

21.11.2012
W dniu 21 listopada 2012 r. Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych podpisał z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach umowę na przygotowanie aktualizacji analizy finansowej projektu inwestycyjnego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce", który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Analiza finansowa skupi się przede wszystkim na wyliczeniu luki w finansowaniu, umożliwiającej oszacowanie wysokości dofinansowania z funduszy UE dla projektów generujących dochód. Nowe obliczenia są niezbędne w związku z rozszerzeniem projektu inwestycyjnego o nowe zadania. Prace zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności.

08.11.2012
W dniu 8 listopada 2012 r. do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach, dla którego Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych jest doradcą finansowym, wpłynęło 5 ofert od banków na organizację, gwarantowanie nabycia i obsługę niepublicznej emisji obligacji zwykłych, emitowanych w PLN, do łącznej kwoty 29,7 mln PLN.

25.10.2012
W dniu 25 października 2012 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach, dla którego Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych jest doradcą finansowym, otrzymało informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie Przedsięwzięcia w formie dopłat do wykupu Obligacji w łącznej kwocie 4 455 000 PLN.

09.10.2012
W dniu 9 października 2012 r., Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach, dla którego Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych jest doradcą finansowym, rozpoczął procedurę konkursową na organizację, gwarantowanie nabycia i obsługę niepublicznej emisji obligacji zwykłych, emitowanych w PLN, do łącznej kwoty 29,7 mln PLN.

Emisja obligacji ma na celu współfinansowanie w latach 2013 – 2014 projektu inwestycyjnego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce" ("Projekt" lub "Przedsięwzięcie"), który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Ponadto Spółka, przy naszej pomocy doradczej, złożyła we wrześniu 2012 r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Przedsięwzięcia w formie dopłat do wykupu Obligacji w łącznej kwocie 4 455 000 PLN.

22.09.2012
W dniu 21 września 2012 r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Spółka z o.o., dla którego Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych był doradcą finansowym, wyemitował obligacje długoterminowe w kwocie 22.100.000,00 zł. Agentem i gwarantem emisji obligacji jest Bank Pekao S.A.

Obligacje stanowią element montażu finansowego dla projektu inwestycyjnego "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – Etap I", który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Przy naszej pomocy Spółka uzyskała również dofinansowanie tego przedsięwzięcia z NFOŚiGW do kwoty 3.315.000,00 PLN w formie dopłat do ceny wykupu obligacji kuponowych.

31.08.2012
Uprzejmie informujemy Państwa o ukazaniu się kolejnego numeru naszego partnera Forum PPP 3 (20) / 2012
Forum PPP - pierwszy w Polsce magazyn o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym i inwestycjach publicznych  (kliknij i pobierz tutaj)

Wakacyjny odpoczynek pozwala szerzej spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość, każdy kto podróżował nieco po Polsce, musiał zauważyć, jak wiele nastąpiło ostatnio korzystnych zmian w obszarze infrastruktury publicznej. Nie tylko w transporcie drogowym, ale i w infrastrukturze turystycznej czy społecznej. Oczywiście przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale dzięki letniemu relaksowi może łatwiej zauważyć, że naprawdę sporo osiągnęliśmy od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej. Ci z nas, którzy jednak nie całkiem odcięli się od codziennie dostarczanej nam przez media porcji złych wiadomości, na pewno podniosą, że wydawanie pieniędzy dotacyjnych napędza dług publiczny, że mamy kryzys i związany z nim brak kapitału.

Nie bez racji niestety, wydaje się zatem, że warto zapoznać się z możliwościami, jakie dla napiętych budżetów samorządowych niesie współpraca typu PPP i koncesji. Partnerstwo publiczno-prywatne może być bardzo istotnym instrumentem realizacji zadań inwestycyjnych w czasie, gdy miejmy nadzieje, przejściowo kurczą się samodzielne możliwości ich finansowania z budżetu krajowego czy unijnego. Tym bardziej powinniśmy pochylić się nad PPP w tych obszarach, w których nigdy nie doczekamy się dotacji (np. w mieszkalnictwie komunalnym).

W chwili naturalnego zwolnienia obrotów, warto przeanalizować, jaki mamy potencjał rozwojowy, w jaki sposób lepiej zarządzać środkami, którymi już dysponujemy albo z jakich pożyczonych środków możemy skorzystać już teraz (np. JESSICA), czy też jak wykorzystać powierzone nam środki w nowej perspektywie unijnej 2013-2020.Dyskusja nad tym, jak podtrzymać dotychczasowy rozwój w niełatwych warunkach już się rozpoczęła. Wzmocnieni nieco letnim słońcem i pozytywnymi doświadczeniami, musimy być świadomi, że za moment trzeba będzie wrócić do swych zadań i to najprawdopodobniej w dość skomplikowanych uwarunkowaniach. Dobrze, aby administracja znalazła w przedsiębiorcach silnego partnera, który może liczyć również na zrozumienie własnych oczekiwań - w PPP obydwie strony muszą być wygrane.

Zapraszam do lektury najnowszego numeru FORUM PPP.

Leszek Jędrych
Dyrektor Zarządzający

9.08.2012
Myśl dnia:
Strategia zwycięstwa musi zawsze uwzględniać ryzyko przegranej.

28.07.2012
W dniu 28 lipca 2012 Leszek Jędrych już po raz czwarty wziął udział w Biegu Powstania Warszawskiego, w celu uczczenia 68 rocznicy jego wybuchu. W biegu na dystansie 10 km osiągnął rezultat - 00:47:10, zajmując 424 pozycję w kategorii Open spośród prawie 3000 biegaczy.

24.07.2012
Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych podpisał umowę z firmą Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. na opracowanie analiz finansowo-ekonomicznych do studium wykonalności projektu rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin w celu pozyskania środków z Funduszu Spójności.

29.06.2012
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Spółka z o.o., dla którego Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych jest doradcą finansowym, podpisał w dniu 29 czerwca 2012 r. umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – Etap I" do kwoty 3.315.000,00 PLN w formie dopłat do ceny wykupu obligacji kuponowych.

20.06.2012
Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych podpisał umowę z firmą ARCADIS Sp. z o.o. na opracowanie 19 prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 16 gmin położonych na terenie województwa lubelskiego w związku z budową rurociągu naftowego łączącego ukraiński i polski system transportu ropy naftowej (Ropociąg Brody – Płock).

31.05.2012
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Spółka z o.o., dla którego Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych jest doradcą finansowym, podpisał umowę emisyjną z Bankiem Pekao S.A. jako agentem i gwarantem emisji obligacji w kwocie 26.100.000,00 zł. Obligacje będą stanowiły element montażu finansowego dla projektu inwestycyjnego "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – Etap I", który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Dodatkowo projekt ten otrzymał wcześniej, dzięki naszemu doradztwu, dofinansowanie z NFOŚiGW do kwoty 3.315.000,00 PLN w formie dopłat do ceny wykupu obligacji kuponowych.

18.05.2012
Uprzejmie informujemy Państwa o ukazaniu się kolejnego numeru naszego partnera Forum PPP 2 (19) / 2012
Forum PPP - pierwszy w Polsce magazyn o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym i inwestycjach publicznych  (kliknij i pobierz tutaj),

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce to praktycznie domena samorządu. Miasta jak i gminy wiejskie podejmują przedsięwzięcia, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mieszkalnictwa czy drogownictwa, jednak duża część przedsięwzięć związana jest z szeroko rozumianym uatrakcyjnieniem warunków życia mieszkańców. O ile współpraca z sektorem prywatnym w klasycznych obszarach zadań publicznych przebija się powoli, możliwość wykorzystania z wiedzy i kapitału partnera prywatnego przy procesach rewitalizacyjnych i świadczeniu usług w obszarze sportu, rekreacji jest powszechna. Śledząc dane związane z ogłaszanymi postępowaniami na wybór partnera czy koncesjonariusza i zawieranymi umowami widać wyraźnie, jak przedsięwzięcia te w szerokim sensie przyczynić mają się w zamiarze władz do uatrakcyjnienia oferty samorządu w zakresie jakości życia mieszkańców jak i pobudzenia turystyki

Atrakcyjne miasto oferuje nie tylko bogaty wachlarz usług sportowo-rekreacyjnych, ale zapewnia wygodny transport publiczny, już od samych rogatek, stad duże zainteresowanie tworzeniem centrów przesiadkowych, w tym rozwiązań angażujących dworce kolejowe. Atrakcyjne miasto, to również w obecnych czasach miasto z dobrze rozwiniętą infrastrukturą teleinformatyczną. Partnerzy prywatni bez wątpienia mogą efektywnie wesprzeć podmioty publiczne w sensownej komercjalizacji obszarów rewitalizowanych pełniących funkcje publiczne co przyczynić się może do zmniejszenia ciężaru finansowego spoczywającego na stronie publicznej. Zawsze jednak o możliwości faktycznej realizacji tego typu projektów rozstrzygać będzie obok walorów społecznych, twarda kalkulacja zysku strony prywatnej i oczekiwania instytucji finansowych. Dlatego warto zapoznać się z atrakcyjną formą pozyskania środków finansowych jaką stwarza inicjatywa JESSICA.

Podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć ppp, co dotyczy szczególnie projektów z zakresu sportu i rekreacji, koniecznie powinny przed rozpoczęciem procedur wyboru partnera/koncesjonariusza przeprowadzić test rynku, tj. zawczasu sprawdzić czyich pomysły na ppp, i szczególnie koncesje, znajdą zainteresowanie na rynku. Pozwoli to znacznie ograniczyć odsetek postępowań, które kończą się bez rezultatu. Zapraszam do lektury kolejnego numeru FORUM PPP.

Leszek Jędrych
Dyrektor Zarządzający

25.04.2012
Dotacje na wynalazki i nowoczesne inwestycje

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać 600 mln zł unijnych dotacji na wprowadzanie wynalazków do produkcji oraz 400 mln zł na inwestycje w nowe technologie. Komitet Monitorujący zatwierdził 24 kwietnia 2012 r. nowy podział pieniędzy w programie Innowacyjna Gospodarka.

600 mln zł ma trafić na pilotażowy projekt wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które po raz pierwszy wdrażają wynalazki, a 400 mln zł będzie przeznaczone na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej w działaniu 4.4 Programu Innowacyjna Gospodarka. Z tego działania dofinansowywane są inwestycje związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych; chodzi o rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż trzy lata.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego doradztwa w przygotowaniu projektów.

Leszek Jędrych
Dyrektor Zarządzający

24.04.2012
Myśl dnia:
"Nie od samego początku
jest koniec widoczny."
Herodot

14.04.2012
Od dzisiaj, tj. 16 kwietnia 2012 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie z działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Wsparcie można uzyskać na przeprowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe bądź prace rozwojowe.

15 maja br. - maksymalny termin składania wniosków o wsparcie


W ramach tego działania dofinansowanie zostanie przyznane pod warunkiem zobowiązania się przez wnioskodawcę do wdrożenia wyników tych badań lub prac we własnej działalności, ze środków własnych bądź finansowania zewnętrznego, w tym pochodzących ze środków publicznych, albo do sprzedaży wyników tych badań lub prac w celu wprowadzania ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Za wdrożenie wyników badań przemysłowych czy prac rozwojowych nie zostanie uznane zbycie wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej sprzedaży.

O pomoc mogą aplikować przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność i posiadają siedzibę na terytorium Polski (osoby fizyczne - miejsce zamieszkania).

Poziom i intensywność wsparcia zależy od tego czy wsparciem objęte mają zostać badania przemysłowe czy prace rozwojowe oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Instytucją Pośredniczącą dla tego działania jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego (jego adres będzie dostępny na stronie internetowej: www.ncbir.gov.pl). Następnie, w celu potwierdzenia danych we wniosku elektronicznym, trzeba złożyć dokument w wersji papierowej.

19.03.2012
Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych w dniu 19 marca 2012 r. podpisał umowę na znalezienie inwestora strategicznego dla projektu na rynku nieruchomości hotelowych o wartości ponad 30 mln zł.

07.03.2012
Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych w dniu 7 marca 2012 r. nawiązał współpracę z Forum PPP - magazynem inwestycji publicznych, pierwszym i jedynym w Polsce fachowym magazynem o tematyce Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, publikowanym od 2008 roku.

Najnowszy numer Forum PPP porusza tematykę gospodarki odpadowej oraz energetyki. Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi nierozerwalnie łączy się z zagadnieniami polityki energetycznej. Wyśrubowane, a niestety dość długo lekceważone wymagania jakie w tym zakresie przyjęła Polska powodują, że niebawem bardzo wiele samorządów stanie wobec olbrzymich wyzwań inwestycyjnych. Może się okazać, że mimo wsparcia dotacyjnego, nie ma innej drogi niż współpraca z sektorem prywatnym w formule ppp (w tym koncesji). Samorządy zamiast marzeń o ponownej monopolizacji rynku gospodarki odpadami powinny rozważyć jak najefektywniej skorzystać z kapitału, technologii i doświadczeń sektora prywatnego. Wydaje się, że to kontrolowana przez podmioty publiczne, co do swych ekologicznych celów, współpraca typu ppp i koncesji jest rozsądną odpowiedzią na publiczne potrzeby inwestycyjne w obszarze gospodarki odpadami i energetyki. Środki Unii Europejskiej jak i dotacje krajowe, w obecnej jak i przyszłej perspektywie finansowej, mogą co najwyżej wesprzeć nawiązywanie tej współpracy, ale na pewno jej nie zastąpią. Jak połączyć prywatny kapitał i publiczną korzyść w obszarze gospodarki odpadami i energetyki odnawialnej?

Zapraszam do lektury kolejnego numeru FORUM PPP, który będzie można otrzymać bezpłatnie w wersji elektronicznej po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie Forum PPP, do którego można przejść po kliknięciu na okładkę najnowszego magazynu.

28.02.2012
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Spółka z o.o., dla którego Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych jest doradcą finansowym, otrzymał w dniu 28 lutego 2012 r. informację, iż Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2012 r. zaakceptowała decyzję Zarządu NFOŚiGW o udzieleniu ZWiK Sochaczew Sp. z o.o. dofinansowania na przedsięwzięcie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – Etap I" do kwoty 3.315.000,00 PLN w formie dopłat do ceny wykupu obligacji kuponowych.

27.02.2012
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Spółka z o.o., dla którego Creative Finance & Investment Consulting - Leszek Jędrych jest doradcą finansowym, wybrał najlepszą ofertę współfinansowania projektu inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – Etap I” w formie emisji obligacji. Projekt ten wcześniej otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Podstawowym kryterium wyboru najlepszej oferty był najniższy całkowity rzeczywisty koszt obsługi zadłużenia (ang. True Interest Cost), czyli stopa procentowa, dla której kwota zdyskontowanej planowanej obsługi zadłużenia równa jest zdyskontowanej łącznej cenie emisyjnej wyemitowanych obligacji pomniejszonej o wszystkie składniki prowizji. Miarą całkowitego rzeczywistego kosztu obsługi zadłużenia była "kalkulacyjna stopa zwrotu" – IRR (ang. Internal Rate of Return), czyli stopa efektywnego przychodu obligacji. Najlepszą ofertę i co należy podkreślić bardzo atrakcyjną, biorąc pod uwagę aktualne warunki panujące na rynkach finansowych, złożył Bank Pekao S.A.

07.02.2012
Chińskie przysłowie mówi:
Jeżeli nie znasz ojca choroby, to na pewno zła dieta jest jej matką.

05.01.2012
W dniu 5 stycznia 2012 r. Creative Finance & Investment Consulting, reprezentowany przez Leszka Jędrycha, podpisał umowę i został doradcą finansowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach, odpowiedzialnym za przygotowanie emisji obligacji korporacyjnych na kwotę ok. 30 mln zł. Doradztwo będzie również dotyczyło pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dopłat do ceny wykupu obligacji kuponowych, w wysokości ponad 4 mln zł.

02.01.2012
Creative Finance & Investment Consulting z przyjemnością informuje, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o., dla którego jesteśmy doradcą finansowym i przygotowaliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania w formie dopłat do ceny wykupu obligacji kuponowych dla przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – Etap I", otrzymał informację z Funduszu o pozytywnej ocenie wniosku, zarówno w części ekologiczno-technicznej jak i finansowej. Dzięki temu ZWiK Sochaczew Sp. z o.o. otrzyma maksymalnie ponad 3 mln zł dofinansowania.

31.12.2011
Wszystkim naszym klientom i partnerom życzymy Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2012! Niech będzie taki jakiego sobie życzycie i jaki sobie wymarzyliście. W końcu marzenia spełniają się, jeśli tylko odpowiednio zostaną przełożone na cele życiowe, które później konsekwentnie będą realizowane. Jednocześnie po sylwestrze zawsze pojawia się pytanie: Jaki będzie nadchodzący Nowy Rok? Zobaczmy co mówią w tym zakresie przysłowia Bożonarodzeniowe i Noworoczne:

Co Nowy Rok nakaże, to wrzesień pokaże.
Gdy Nowy Rok mglisty - zjedzą kapustę glisty.
Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi.
Gdy w Nowy Rok skwar i upał, baran wilka będzie chrupał.
Gdy w Nowy Rok pluta, ze żniwem też będzie pokuta.
Jak Nowy Rok jasny i chłodny - cały roczek pogodny i płodny.
Jaki Nowy Rok, taki cały rok.
Na Nowy Rok pogoda, będzie w polu uroda.
Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.
Boże Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po lodzie.
Gdy ciepłe Gody, na Wielkanoc lody.
Choinka po wodzie, jajko po lodzie.
Miesiąc styczeń – czas do życzeń.
Noworoczna pogoda słońcu w lecie sił doda.
Styczeń mrozi – lipiec skwarem grozi.
W styczniu burze i grzmoty – w lato mało roboty.
Minął wspaniały bal sylwestrowy, Nowy Rok budzi się z bólem głowy.
Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima.
Styczeń, styczeń, wszystko studzi - rośliny, zwierzęta i ludzi.
Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.
Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
Na pasterkę po wodzie, rezurekcja po lodzie.
Jak na Boże Narodzenie taje, rzadkie będą urodzaje.
Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, w polu pociecha mała.
Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem przyprószone.
Jeśli na polu czarno, gdy się Chrystus rodzi, to będzie biało na łanie, kiedy Chrystus Zmartwychwstanie.
Nowy Rok pogodny - zbiór będzie dorodny.

A stare łacińskie przysłowie mówi: Annus superior - semper melior - "Rok miniony zawsze lepszy".

My jednak polecamy wdrożenie w życie przysłowia: „Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.”

Z noworocznym pozdrowieniem,

Leszek Jędrych
Dyrektor Zarządzający

15.12.2011
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2011 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce ponownie wybrało Leszka Jędrycha na kolejną dwuletnią kadencję na Członka Zarządu Stowarzyszenia. Dzięki temu Leszek będzie mógł kontynuować charytatywną pracę zarówno na rzecz środowiska absolwentów uniwersytetów brytyjskich w Polsce jak również dla dobra przyszłych pokoleń młodych Polaków, chętnych do rozpoczęcia edukacji w Wielkiej Brytanii.

05.12.2011
Unijne dotacje w ramach programowania na lata 2007-2013 w większej części zostały już rozdysponowane między beneficjentami. Obecnie trwają negocjacje, czy w latach 2014-2020 będziemy mogli liczyć na bezzwrotne dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Fakt ten jednak nie oznacza, że nie możemy obecnie liczyć na pomoc ze strony Unii. Takimi działaniami są m.in. inicjatywy Jeremie oraz Jessica.

Jeremie (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, czyli Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Jej głównym założeniem jest pomoc podmiotom z sektora MSP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności. Inicjatywa ta wykorzystuje tzw. mechanizm rewolwingowy (odnawialny), co oznacza, że środki wykorzystywane przez przedsiębiorców są zwracane, dzięki czemu mogą być wykorzystywane kilkukrotnie. W ramach tej inicjatywy udzielane są kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm z sektora MSP, w tym – co jest bardzo ważne – także dla tzw. Start-upów (także dla absolwentów).

Inicjatywa ta obecnie jest wdrażana przez Regionalne Programy Operacyjne w sześciu województwach:

 • Dolnośląskie (RPO WD Działanie nr 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MSP).
 • Wielkopolskie (WPRO Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości).
 • Pomorskie (RPO WP Działanie 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP).
 • Łódzkie (RPO WŁ Działanie 3.4 Rozwój otoczenia biznesu).
 • Zachodniopomorskie (WZP RPO Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw).
 • Kujawsko-Pomorskie (RPO WKP Działanie 5.1 Instytucje otoczenia biznesu, schemat: Fundusz Powierniczy Jeremie).

Łączna kwota środków przeznaczonych na to działanie wynosi 330 mln EUR.

Jak działa Jeremie?

Inicjatywa Jeremie ma przede wszystkim na celu pomoc wszystkim przedsiębiorcom, którzy ze względu na krótki okres prowadzenia działalności, brak historii kredytowej lub brak odpowiedniego zabezpieczenia nie mogą skorzystać z kredytów bankowych. Jest to najtańsza tego typu forma zabezpieczenia kredytu – komercyjne poręczenia niosą za sobą zdecydowanie większe koszty. Pamiętajmy jednak, że w tym działaniu preferowane są działania skierowane na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń (w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia), tworzenie miejsc pracy oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. Kolejną istotną kwestią jest sprawdzenie, które banki w danym województwie honorują poręczenia Jeremie. Lista podmiotów współpracujących ciągle jest uzupełniana o nowe instytucje,  co zwiększa konkurencyjność i ma pozytywny wpływ na koszty kredytu komercyjnego.

Warto zatem przed rozpoczęciem starania się o poręczenie porozmawiać z doradcą lub firmą doradczą mającą w swojej ofercie pomoc w uzyskaniu takiego zabezpieczenia i bezpłatnie zweryfikować, czy nasza inwestycja spełnia wszystkie kryteria kwalifikowalności oraz na jakie koszty powinniśmy się przygotować.

Gorąco zachęcamy do korzystania z poręczeń w ramach inicjatywy Jeremie. W czasach, w których banki mocno ograniczają możliwości otrzymania kredytu inwestycyjnego (a w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność praktycznie ją uniemożliwiają) oraz kiedy z racji wyczerpanych środków unijnych nie mamy możliwości skorzystania z dotacji, poręczenie to może być dla nas jedyną możliwością zrealizowania inwestycji.

Jak działa Jessica?

Alternatywnym rozwiązaniem, a zarazem połączeniem wspólnych sił samorządów gminnych i przedsiębiorstw prywatnych, jest możliwość skorzystania z funduszu pożyczkowego Jessica. Środki przeznaczone na funduszu Jessica pochodzą z części dotacji unijnych w ramach rewitalizacji, które samorządy województw przeznaczyły na ten cel w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Środki te uzupełniają konkursy o granty unijne w ramach rewitalizacji miast; z tą tylko różnicą, że dotacje unijne na lata 2007-2013 powoli stają się niedostępne, a fundusze w ramach inicjatywy Jessica będą cały czas w obrocie na rynku, ponieważ jest to mechanizm zwrotny. Realizowane projekty z tego funduszu muszą wpisywać się w Lokalne Programy Rewitalizacji, powinny być połączeniem funkcji publicznej, społecznej z częścią komercyjną z uwagi na konieczność osiągnięcia ekonomicznej stopy zwrotu.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć:

 • przebudowy budynków lub zespołu obiektów w celu spełnienia innych niż dotąd funkcji użytkowych(np. na cele gospodarcze, społeczne, kulturowe),
 • konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem w celu zachowania ich wartości historycznych,
 • budowy obiektów usługowych w połączeniu z częścią publiczną (w tym zagospodarowanie terenu, budowa dróg dojazdowych).

 

Instrument ten wdrażają aktualnie województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i śląskie. Środki jakie przeznaczono na realizację projektu Jessica w poszczególnych województwach przedstawiają się następująco:

 • woj. Zachodniopomorskie – 35,5 mln Euro,
 • woj. Wielkopolskie – 66 mln Euro,
 • woj. Pomorskie – 57 mln Euro,
 • woj. Śląskie – 60 mln Euro.

Aktualnie podpisano pierwszą umowę na realizację projektu Jessica w województwie wielkopolskim. Projekt dotyczy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna, poprzez budowę Galerii Goplana.

Kolejny projekt, który czeka na podpisanie umowy, będzie realizowany w Międzyzdrojach. Dotyczy budowy Galerii Molo wraz z punktem ratownictwa i pomocy medycznej oraz punktem doradczo-szkoleniowym. W Galerii zaprojektowano punkty handlowe i gastronomiczne, które będą wydzierżawione przedsiębiorcom. Inwestycję będzie realizowała spółka prawa handlowego, której właścicielem jest gmina Międzyzdroje. Z uwagi na dużą wartość inwestycji, a zarazem możliwość sfinansowania budowy obiektu, w montażu finansowym uwzględniono udział pożyczki Jessica w wysokości 75 proc. wartości inwestycji. Wkład własny w wysokości 25 proc. inwestycji będzie sfinansowany poprzez środki własne i środki pochodzące z kredytu bankowego. Okres na jaki w tym przypadku udzielana jest pożyczka Jessica wynosi 15 lat; oprocentowanie jest wg zmiennej stopy procentowej liczonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR3M pomniejszoną o dwa punkty procentowe (na dzień 14.07.2011 r. oprocentowanie wynosi 2,2 proc.), możliwe jest również udzielenie karencji w spłacie pożyczki do 24 miesięcy na czas realizacji inwestycji, co nie jest bez znaczenia z uwagi na zachowanie płynności finansowej firmy. Analizowany przykład Galerii w bardzo dokładny sposób pokazuje, jak można powiązać sferę publiczną z częścią komercyjną, którą wykorzystają w przyszłości przedsiębiorstwa.

Podsumowując, można jednoznacznie stwierdzić, że w najbliższym czasie, Jessica będzie jednym z najbardziej korzystnych rozwiązań finansowania na rynku inwestycji w sektorze MSP. A biorąc pod uwagę ograniczone możliwości realizacji przedsięwzięć przez samorządy gminne można będzie w odpowiedni sposób połączyć wspólnie siły (np. samorząd gminy udostępnia dany teren lub obiekt w odpowiedniej konstrukcji prawnej, a przedsiębiorcy realizują inwestycje przy pomocy funduszu Jessica), tak, aby zrealizować cele publiczne przy równoczesnej korzyści finansowej z prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, www.gazeta-msp.pl

11.11.2011
W dniu Święta Niepodległości, Leszek Jędrych w celu uczczenia odzyskania niepodległości przez Polskę, wziął już po raz 5-ty udział w Biegu Niepodległości w Warszawie na dystansie 10 km, osiągając swój drugi w historii rezultat - 00:42:55.

04.11.2011
Creative Finance & Investment Consulting rozpoczyna prace doradcze dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o. przy przygotowaniu II w Polsce emisji obligacji przychodowych w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym. Doradztwo będzie połączone z wykorzystaniem nowego instrumentu dofinansowania oferowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Dopłaty do ceny wykupu obligacji kuponowych.

01.11.2011
"Przejdę przez ten świat tylko jeden raz. Dlatego cokolwiek mogę zrobić dobrego lub jakkolwiek, komukolwiek wyświadczyć przysługę, niech uczynię to teraz. Niech tego nie odkładam ani nie zaniedbuję, bo nie będę szedł tą drogą nigdy więcej.”
Jan Paweł II

24.10.2011
„Dwie butelki wina potrafią przemienić obcych sobie ludzi w serdecznych przyjaciół.”
Paulo Coelho

17.10.2011
Cytat dnia: Nigdy nie mów wszystkiego co wiesz, ale wiedz zawsze o czym mówisz.

Suchowski Media, strony www, pozycjonowanie

Copyright © 2015 Creative Finance & Investment Consulting. All Rights Reserved. | Regulamin