Kariera

Poszukujemy pracowników pozytywnie nastawionych do świata i ludzi oraz ukierunkowanych na rozwój swoich talentów. Dążymy do stworzenia środowiska pracy, w którym pozytywna energia pracowników będzie pozwalała na swobodne tworzenie nowoczesnych rozwiązań dla klientów oraz na ciągłe usprawnianie i innowacyjność. Doceniamy również pracowników o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym oraz szerokich kwalifikacjach i zainteresowaniach.

Wszechstronność wśród pracowników ma dziś coraz większe znaczenie ze względu na konieczność rozwiązywania coraz bardziej złożonych i kompleksowych problemów stojących przed organizacjami, co wymaga znajomości rozległego spektrum zagadnień, posiadania szerokiej wiedzy oraz doświadczenia. Przyjęty przez nas otwarty model kultury organizacyjnej, oparty o tworzenie zespołów projektowych, gwarantuje możliwość ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w atmosferze współpracy, swobodnego wyrażania poglądów i prezentowania pomysłów oraz dzielenia się doświadczeniem.

Jesteśmy przekonani, że takie środowisko pracy jest idealne dla rozwoju zawodowego naszych specjalistów oraz przynosi wymierne korzyści dla naszych klientów.

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą mailową na adres: ljedrych@cfic.com.pl.

Suchowski Media, strony www, pozycjonowanie

Copyright © 2015 Creative Finance & Investment Consulting. All Rights Reserved. | Regulamin