Misja i wizja

Wizji i misji działania Creative Finance & Investment Consulting przyświeca myśl Orisona Swett Mardena (1850 - 1924), amerykańskiego pisarza związanego z Ruchem Nowej Myśli:

„Każdy człowiek, którego potomność nazwała wielkim, każdy człowiek któremu powiodło się w życiu, osiągnął wielkość bądź sukces na tyle właśnie, na ile zdołał skupić się na celu i konsekwentnie dążyć w jednym wytyczonym kierunku”.

Cel i kierunek działania CF & IC jest oparty na następujących filarach wartości i jakości:

 • Skupienie na kliencie,
 • Orientacja na rezultaty,
 • Praca zespołowa,
 • Przywództwo i stałość celów,
 • Zarządzanie poprzez procesy i wartość,
 • Intensywne zaangażowanie i współpraca pracowników,
 • Ciągłe usprawnianie i innowacyjność,
 • Owocne partnerstwo,
 • Odpowiedzialność społeczna,
 • Zrównoważony rozwój,
 • Odpowiedzialność za środowisko,
 • Budowanie porozumień,
 • Bezstronność i obiektywizm,
 • Uczciwość i rzetelność,
 • Szacunek dla różnorodności kulturowej,
 • Dyscyplina mimo wszystko,
 • Analiza - sztuka argumentacji,
 • Rozwaga – analiza ryzyk.

Wizja CF & IC

Widzimy CF & IC jako jedną z czołowych firm doradztwa finansowo-inwestycyjnego w Polsce, posiadającą przyjazne relacje z klientami i partnerami, dbającą o zrównoważony rozwój zasobów ludzkich, oraz zorientowaną na ciągłe doskonalenie pracowników, procesów i usług.

Misja CF & IC

Motto: Tworzymy lepsze jutro.

Misją Creative Finance & Investment Consulting jest efektywne i profesjonalne prowadzenie projektów doradczych, szkoleń oraz studiów badawczych na rzecz klientów i we współpracy z partnerami, w celu wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnych oraz poprawienia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. W naszych działaniach dbamy o harmonijny rozwój pracowników oraz uwzględniamy odpowiedzialność społeczną i środowiskową biznesu. Jesteśmy ukierunkowani na ciągłe usprawnianie i innowacyjność oraz na tworzenie trwałych i przyjaznych relacji z klientami i partnerami w oparciu o wzajemne poszanowanie i budowanie porozumień. Dążymy do świadczenia najwyższej jakości usług, w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie, talenty oraz wartości etyczne pracowników i przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Suchowski Media, strony www, pozycjonowanie

Copyright © 2015 Creative Finance & Investment Consulting. All Rights Reserved. | Regulamin