O nas

Creative Finance & Investment Consulting (CF & IC) zalicza się do grona czołowych firm doradczych, aktywnych w sektorze publicznym, prywatnym oraz organizacji non-profit. Działalność została założona w październiku 2007 roku przez Leszka Jędrycha, osobę o bogatym doświadczeniu zawodowym w zakresie: analiz i doradztwa finansowo-ekonomicznego dla sektora publicznego i prywatnego, pozyskiwania finansowania z UE oraz źródeł prywatnych, przygotowania i zarządzania inwestycjami podmiotów publicznych i prywatnych. Zespół ekspertów CF & IC tworzą specjaliści o uznanym dorobku, wiedzy i doświadczeniu w zakresie działalności doradczej i szkoleniowej. CF & IC świadczy usługi w zakresie doradztwa biznesowego, finansowo-inwestycyjnego oraz transakcyjnego. Chcemy tworzyć lepsze jutro dla funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków, a także całego społeczeństwa.

Doświadczenie ekspertów CF & IC jest bardzo szerokie, w tym m.in.:

 • Prace doradcze i ocena projektów inwestycyjnych na łączną kwotę prawie 1 mld zł,
 • Pomoc w pozyskaniu prawie 250 mln zł dofinansowania dla projektów inwestycyjnych z różnych programów pomocowych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • Udział w przygotowaniu kilkudziesięciu studiów wykonalności i biznes planów dla projektów inwestycyjnych z różnych sektorów,
 • Przygotowanie kilkudziesięciu projekcji finansowych oraz analiz finansowo-ekonomicznych zarówno dla spółek prywatnych jak i komunalnych,
 • Przygotowanie kilkunastu wieloletnich planów finansowych i analiz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • Pomoc w pozyskaniu prawie 150 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji obligacji komunalnych bądź zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego,
 • Przygotowanie kilkunastu prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Przeprowadzenie restrukturyzacji kilkudziesięciu spółek sektora komunalnego,
 • Przygotowanie strategii dla spółek i jednostek samorządu terytorialnego,
 • Przygotowanie wieloletnich planów inwestycyjnych dla spółek prywatnych i sektora komunalnego,
 • Monitoring projektów finansowanych ze środków pomocowych,
 • Kilkadziesiąt szkoleń dla sektora komunalnego i prywatnego w zakresie zarządzania i finansów.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z informacjami o naszych usługach i zapraszamy do współpracy!

Suchowski Media, strony www, pozycjonowanie

Copyright © 2015 Creative Finance & Investment Consulting. All Rights Reserved. | Regulamin