Współpraca

Creative Finance & Investment Consulting ceni bardzo rozwój stosunków partnerskich z innymi firmami w celu współpracy i dążenia do osiągnięcia wspólnych celów. Kierunek ten przyświeca nam, ponieważ jesteśmy przekonani co do prawdziwości japońskiego przysłowia, które mówi

„Nikt z nas nie jest tak bystry jak my wszyscy”.

W rozwoju pozytywnych relacji z naszymi partnerami kładziemy nacisk na:

  • Tworzenie więzi – pielęgnowanie przyjaznych stosunków z naszymi partnerami,
  • Współpracę i współdziałanie – praca z partnerami dla osiągnięcia wspólnego celu,
  • Umiejętności zespołowe – organizowanie współdziałania z partnerami dla osiągnięcia wspólnego celu.

Z przyjemnością nawiążemy współpracę z firmami doradczymi, bankami, kancelariami prawnymi, biurami projektowymi, inwestorami, firmami szkoleniowymi oraz z innymi podmiotami w celu kreowania wartości dodanej dla naszych klientów, ciągłego doskonalenia oferowanych usług i narzędzi oraz osiągnięcia wspólnych celów.

W celu nawiązania współpracy uprzejmie prosimy o kontakt.

Suchowski Media, strony www, pozycjonowanie

Copyright © 2015 Creative Finance & Investment Consulting. All Rights Reserved. | Regulamin