Zespół

W obecnych czasach jest duże zapotrzebowanie na ludzi posiadających umiejętności organizowania pracy zespołowej, ponieważ coraz więcej pracy wykonują organizowane na poczekaniu zespoły oraz powstające spontanicznie grupy, które tworzą się, gdy tylko pojawi się taka potrzeba, i rozwiązują po wykonaniu zadania, a także dlatego, że zadania są często tak złożone, że nikt nie posiada wszystkich umiejętności niezbędnych do ich realizacji. Creative Finance & Investment Consulting, wspólnie ze swoimi partnerami, tworzy bądź jest członkiem takich zespołów eksperckich, powołanych do realizacji różnych złożonych projektów.

Eksperci CF & IC:Leszek Jędrych – Dyrektor Zarządzający

Doświadczenie zawodowe:

 • Od listopada 2007 r. Członek Zarządu ds. finansów i pozyskiwania funduszy w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce.
 • Od października 2007 r. właściciel i Dyrektor Zarządzający Creative Finance & Investment Consulting.
 • W okresie listopad 2000 – wrzesień 2007 Członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
 • W okresie luty 1999 – listopad 2000 konsultant w Agencji Rozwoju Komunalnego.
 • W okresie Maj 1998 – Luty 1999 analityk w Moellendorf & Company Sp. z o.o. – Doradztwo Finansowe i Inwestycyjne.

Wykształcenie:

 • Politechnika Warszawska w latach 2005-2006 (studia podyplomowe: „Wycena nieruchomości”),
 • Stypendysta Programu Chevening 2003-2004 zarządzanego przez Foreign & Commonwealth Office (studia podyplomowe MBA, Uniwersytet Glasgow, Szkocja),
 • Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w latach 1996-1997 (studia na Uniwersytecie w Bayreuth, Niemcy),
 • Szkoła Główna Handlowa w latach 1993-2001 (kierunek: Finanse i Bankowość).

Zasadnicze kwalifikacje:

 • Analiza ekonomiczno – finansowa, prognozowanie finansowe i wycena przedsiębiorstw,
 • Studia wykonalności i biznes plany: aspekty finansowo-ekonomiczne,
 • Ocena finansowo-ekonomiczna projektów inwestycyjnych,
 • Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • Ekspert w zakresie finansowania ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności/Fundusze Strukturalne).
 • Ekspert w zakresie emisji obligacji i innych sposobów finansowania inwestycji,
 • Ekspert w zakresie standardów wodociągowo – kanalizacyjnych i stanowienia taryf w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym.

Pełna wersja CV Leszek Jędrych »

Suchowski Media, strony www, pozycjonowanie

Copyright © 2015 Creative Finance & Investment Consulting. All Rights Reserved. | Regulamin